Thursday, 5 March 2009

(6) પરવા..

આમ અમારી કોઇ પરવા કરશે ખબર નહતી!

પણ અમારા થઇ ને અમને જ છેતરી જશે રે,

હસાવતા હસાવતા પણ રડાવશે ખબર નહતી!

આમ તો કોઇ દુ;ખ કોઇ જોડે વહેચાઇ નહિ રે !

પોતાના કે પારકા મન ના વહેમ કદાચ હશે!

શિલ્પા પ્રજાપતિ....

No comments:

Post a Comment